Skuteč
foto
foto

První stupeň

1.A

  • Mgr. Pavlína Kreheĺová: prijmeniucitele@zs-smetanova.cz

1.B

  • Mgr. Ivana Kosařová: prijmeniucitele@zs-smetanova.cz

2.A

  • Mgr. Renata Vacková: prijmeniucitele@zs-smetanova.cz

2.B

  • Mgr. Andrea Kučerová : prijmeniucitele@zs-smetanova.cz

3. B

  • Mgr. Jana Peřinová: prijmeniucitele@zs-smetanova.cz

3.A

  • Mgr. Gabriela Skalová: prijmeniucitele@zs-smetanova.cz

4.

  • Mgr. Marie Adámková: prijmeniucitele@zs-smetanova.cz

5.A

  • Mgr. Soňa Čápová: prijmeniucitele@zs-smetanova.cz

5.B

  • Mgr. Šárka Burešová: buresova.sarka@zs-smetanova.cz
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování