Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Zápis do 1. třídy

Pokud budete mít zájem o individuální konzultaci  s vedením školy, s paní učitelkou Mgr. Ivanou Kosařovou (specializuje se na vady řeči) nebo s Mgr. Klárou Zelenkovou (speciálním pedagogem),  neváhejte a telefonicky nás kontaktujte.
Telefon do ředitelny: 469 350 292, 731 557 434 

foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování