Skuteč
foto
foto

Sborový zpěv

Pěvecký sbor Sluníčko.

Zkoušky sboru probíhájí každé úterý od 14 - 15 hodin. Zpívají zde převážně žáci 1. stupně naší školy.  Pravidelně se účatníme různých školních vystoupení, vystoupení  v SniorCentru ve Skutči, rozsvícení vánočního stromu, vystpupení v KK Skuteč. Zájemci o zpěv v našem sboru se mohou přihlásit kdykoliv v  průběhu školního roku.

Mgr. Renata Vacková   a  Mgr. Šárka Burešová.

 

Vánoční výstava 2023

Vánoční výstava 2023

Datum: 8. 12. 2023

Letošní rok byl ve znamení klobouků.

Vystoupení pěveckého kroužku v Pokřikově

Vystoupení pěveckého kroužku v Pokřikově

Datum: 27. 9. 2023

V sobotu 23.9. vystoupil náš pěvecký sbor Sluníčka na oslavě 50.výročí založení MŠ v Pokřikově. Děkujeme všem účinkujícím za reprezentaci.

Pěvecký kroužek

Datum: 27. 9. 2023

Pěvecký kroužek probíhá každé úterý od 14:05-14:50. ( Mgr. Vacková, Mgr. Burešová)

Masopust v SenoirCentru

Masopust v SenoirCentru

Datum: 7. 2. 2023

Masopust držíme, nic se nevadíme.....zazpívali jsme i několik dalších písní.
Děkujeme za pozvání na Masopust.

Vánoční den

Vánoční den

Datum: 9. 12. 2022

Na naší školní vánoční akci jsme vystoupili s odpoledním pásmem písní. V podvečer jsme zazpívali písně vánoční.

Rozsvícení vánočního stromu ve Skutči

Rozsvícení vánočního stromu ve Skutči

Datum: 26. 11. 2022

Zazpívali jsme několik vánočních písní.

Vystoupení v KK Skuteč

Vystoupení v KK Skuteč

Datum: 13. 10. 2022

Pěvecký sbor Sluníčko byl pozván na oslavu 160. výročí založení pěveckého smíšeného sboru Rubeš.

Vystoupení pěveckého sboru Sluníčko ve Žďárci u Skutče

Vystoupení pěveckého sboru Sluníčko ve Žďárci u Skutče

Datum: 17. 6. 2022

Dne 17.6.2022 jsme zazpívali dětem a žákům v MŠ a ZŠ Žďárec. Moc jsme si zpívání užili. Nechybělo rozezpívání na mezích nad Žďárcem.:) Paní učitelky a děti nás odměnili potleskem a sladkým nanukem. Společně jsme si pohráli na hřišti. Těšíme se na další setkání.

Vystoupení na vánoční výstavě 2019

Vystoupení na vánoční výstavě 2019

Datum: 2. 3. 2021

V pátek 6. prosince zazpíval sboreček na vánoční výstavě.

Vystoupení na vánoční výstavě 2018

Vystoupení na vánoční výstavě 2018

Datum: 2. 3. 2021

V pátek 7.prosince vystoupil náš sboreček na vánoční výstavě.

foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování