Skuteč
foto
foto

Sborový zpěv

Pěvecký sbor Sluníčko.

Zkoušky sboru probíhájí každé úterý od 14 - 15 hodin. Zpívají zde převážně žáci 1. stupně naší školy.  Pravidelně se účatníme různých školních vystoupení, vystoupení  v SniorCentru ve Skutči, rozsvícení vánočního stromu, vystpupení v KK Skuteč. Zájemci o zpěv v našem sboru se mohou přihlásit kdykoliv v  průběhu školního roku.

Mgr. Renata Vacková   a  Mgr. Šárka Burešová.

 

foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování