Skuteč
foto
foto

Historie školy

Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola. Také samotná budova zaznamenala mnoho proměn. V roce 1981 byla zahájena z důvodu nevyhovující kapacity přístavba školy na pozemku školní zahrady. Nová část budovy byla žákům předána 1. 6. 1984. V této podobě se škola dochovala dodnes. Nový atraktivní vzhled škola dostala až v roce 2013 s plánovanou rekonstrukcí fasády se zateplením, výměnou oken a vstupních dveří a úpravou okolí školy. V současné době se škola řadí velikostí i kapacitou k větším školám v širokém okolí, s velkou spádovou oblastí. Zajišťuje vzdělávání v 17 kmenových třídách a v pěti specializovaných odborných učebnách 350 žákům. Organizuje mnoho školních akcí, různých projektových dnů, zájmových aktivit a soutěží. Dlouhodobě se snaží budovat svou image, aby se zapsala do podvědomí lidí jako kvalitní škola.

foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování