Skuteč
foto
foto

Sportovní kroužek

V letošním školním roce bude sportovní kroužek zaměřen na všechny oblasti pohybového rozvoje. Budeme se věnovat florbalu,atletice,sportovním hrám, gymnastice a netradičním sportům. Kroužek se koná ve Sportovní hale ve Skutči ,každou středu od 13:30-15:00. Doprovod žáků školní družiny je tam zajištěn. Vedoucí kroužku: Mgr.J.Peřinová,Mgr.J.Jelínek,Mgr.H.Bezdíčková, A.Veselá

 

foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování