Skuteč
foto
foto

Florbal

Tato aktivita je rozdělena na skupiny:
Florbal 3.třída- tato aktivita probíhá každé pondělí od 13:15-14:00 v herně školy, pod vedením Mgr. Peřinové( přihrávky na místě a v pohybu,zpracování míčku, střelba, vedení míčku, přípravná hra)
Florbal 4.-9.tříd- tato aktivita probíhá každé pondělí od 6:40-7:40 ve sportovní hale, pod vedením Mgr. Jelínka( pravidla ataktika florbalu)

foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování