Skuteč
foto
foto

3.A - Mgr. Gabriela Skalová

Rozvrh třídy

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
Pondělí ČJL M TV AJ ČJL  
Úterý ČJL M HV ČJL TV TV
Středa ČJL M AJ PRV    
Čtvrtek ČJL M AJ VV VV  
Pátek ČJL M PRV PV    
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování