Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Shrnutí opatření od 12. dubna 2021

Shrnutí opatření od 12. dubna 2021 1

Dle vydaných mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 3. dubna 2021 (5 opatření) se nařizuje:

1. omezení provozu základní školy tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou žáků 1. stupně, a to způsobem, že se vzdělávání ve škole v lichém týdnu neúčastní první polovina žáků a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina žáků (tzv. rotační výuka)

2. umožnit žákovi, který se může v souladu s vydaným opatřením účastnit výuky ve škole, výuku ve škole pouze tehdy, pokud

- nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

- podstoupil ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního testu na přítomnost viru, který si provedl sám (nebo za pomoci zákonného zástupce), nebo - prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více jak 90 dní, nebo

- doloží výsledek negativního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, který není starší než 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb

obdobně podle bodu 2 se postupuje u zaměstnanců školy

3. všem osobám nosit ve škole ochranný prostředek dýchacích cest; u žáků se jedná zejména o chirurgickou roušku

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, kontaktuje škola zákonného zástupce a sdělí mu výsledek testu. Dále škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu. Žák se výuky neúčastní a se zákonným zástupcem opouští školu.

Zákonný zástupce je dle tohoto mimořádného opatření MZ povinen informovat o pozitivním výsledku testu ve škole praktického lékaře (poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost).

Testování žáků se provádí dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Škola ani zaměstnanci školy neprovádí testování. Test provádí sami žáci, je možná asistence či přítomnost zákonného zástupce. Škola zajistí dle nařízení provedení testování, rozdání testovacích sad žákům a provede zápis o výsledku testování. Zároveň její zaměstnanci žáky poučí o tom, jak test správně provést.

Rotační výuka znamená, že se u žáků střídá po týdnu výuka ve škole a distanční online výuka doma. Ve škole se bude vyučovat podle rozvrhu vyučovacích hodin, distanční výuka bude probíhat stejně jako dosud. V týdnu od 12. dubna mohou nastoupit žáci 4. a 5. ročníku, v dalším týdnu pak žáci 1. – 3. ročníku. Mohou znamená, že vše záleží na zákonných zástupcích žáků. Pokud žáci zůstanou doma i nadále, je jejich nepřítomnost ve škole automaticky omluvena, a v týdnu, kdy probíhá výuka jejich třídy ve škole, plní tito žáci zadané úkoly doma (není nárok na online výuku). Další týden se pak připojí k distanční výuce jako obvykle.

Datum vložení: 11. 4. 2021 17:07
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2021 17:13
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování