Skuteč
foto
foto

European School Sport Day

European School Sport Day

V týdnu od 21.9.-25.9.2020 se naše škola zapojila do sportovního projektu BeActiv s názvem ESSD (European School Sport Day).

V týdnu od 21.9.-25.9.2020 se naše škola zapojila do sportovního projektu BeActiv s názvem ESSD (European School Sport Day). Koordinátorem této akce byla PdF Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem tohoto projektu bylo zapojit co nejvíce žáků do nějaké sportovní aktivity, poskytnout žákům skrze pohyb zábavu a potěšení a hlavně podpořit pohybovou aktivitu a zdraví na mezinárodní úrovni. Učitelé připravili pro žáky několik atraktivních sportovních aktivit např. atletický čtyřboj, ve kterém nechyběl rychlý běh na 50m a 60m, štafetový běh 4x50m, dále hod raketkami, skok z místa a do dálky a různé modifikace překážkových drah. Další aktivitou byly míčové sporty jako např. házená, vybíjená a basketbal, ve kterých se vyřádili hlavně žáci 4.a 5. tříd. Odpoledne pokračovala v těchto  aktivitách i  školní družina. Ta měla pro žáky připravený orientační běh. Celý týden panovalo velmi pěkné slunečné počasí a tak jsme si sportovní aktivity všichni užili.

Datum vložení: 30. 9. 2020 16:03
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2021 16:06
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování