Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE 1

Vážení rodiče,
jak určitě víte, i zahájení letošního školního roku bude s určitými omezeními, která jsou platná do 10. září.

  • pro vstup do školy je nutné, aby žák byl vybaven chirurgickou rouškou, kterou si v případě prokázané negativity na COVID může při vyučování sundat; ve společných prostorách ji však bude používat
  • další podmínkou pro osobní přítomnost žáka na vzdělávání je jedna z následujících variant:
  1. samotestování ve škole (stejné jako minulý rok- SARS-CoV-2 ) nebo
  2. prodělání onemocnění COVID (180 dní) doložené potvrzením nebo
  3. dokončené očkování doložené certifikátem nebo
  4. testování realizované na odborném pracovišti doložené potvrzením negativity
  • pokud žák nevyužije ani jednu z možných variant, musí po celou dobu pobytu ve škole, včetně vyučování, používat ochranný prostředek dýchacích cest
  • v případě, že zákonný zástupce žáka nesouhlasí jak s nošením roušek, tak i s testováním, žák se po dobu screeningového testování (do 10. září) bude vzdělávat doma; tímto však nevzniká nárok na distanční výuku; žák bude plnit úkoly zadávané prostřednictvím eŽK. Zároveň musí zákonný zástupce žáka omluvit z vyučování.
  • z nošení roušek jsou osvobozeni žáci, kteří toto doloží lékářskou zprávou, případně zprávou z poradenského pracoviště.
Datum vložení: 25. 8. 2021 14:08
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2021 10:35
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování