Skuteč
foto
foto

ANGLICKÉ DOPOLEDNE

ANGLICKÉ DOPOLEDNE 1

Ve čtvrtek 23. března byli naši sedmáci pozváni do Základní školy v Hrochově Týnci, aby se stejně starými spolužáky strávili příjemné dopoledne při různých aktivitách a procvičili se v angličtině.

V úvodu nás přivítaly usměvavé paní učitelky a anglicky nám vysvětlily, co bude náplní dnešního projektového dne na téma Velikonoce. Poté se jsme se rozdělili do skupin skládajících se ze žáků z naší školy a ze žáků z Hrochova Týnce. Každá skupina si vybrala jedno stanoviště. Museli jsme si hlídat čas, na každém stanovišti jsme měli strávit nejdéle 45 minut. Důležitá byla spolupráce v rámci skupiny a snaha domlouvat se mezi sebou pouze anglicky.

Na prvním stanovišti jsme vyráběli tzv. headbands (čelenky) s jarní tematikou. Na dalším stanovišti jsme luštili anglické kvízy ať už v papírové podobě, nebo na internetu. Třetí stanoviště nás pořádně občerstvilo. Podle anglických receptů jsme připravovali chutné jarní pomazánky. A poslední stanoviště prověřilo naši fyzičku. Nejdříve jsme soutěžili v Easter Egg Hunt (hledání velikonočního vajíčka) a poté jsme zkoušeli naši přesnou mušku při házení vajíčkem na cíl.

Na závěr projektového dne přišlo zhodnocení. Řada týmu byla oceněna diplomem a sladkostmi. Projektový den se vydařil. Poznali jsme jiné školní prostředí a vrstevníky, kteří se ale od nás samotných ale mnoho neliší. Základní škole v Hrochově Týnci děkujeme za pozvání a budeme se těšit na další setkání.

Datum vložení: 27. 3. 2023 13:34
Datum poslední aktualizace: 29. 3. 2023 11:17
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování