Skuteč
foto
foto

Výprava do knihovny

Výprava do knihovny 1

Dne 4. listopadu jsme navštívili Městskou knihovnu ve Skutči...

Nejprve jsme se seznámili s prostředím knihovny, s nabídkou veškerých služeb, které knihovna poskytuje. Nakonec nám paní knihovnice nám ukázala, jak hledat knihy v katalogu knihovny. Rádi se do místní knihovny opět vydáme.

Datum vložení: 22. 11. 2022 12:25
Datum poslední aktualizace: 22. 11. 2022 12:28
Autor: Mgr. Eliška Leopoldová
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování