Skuteč
foto
foto

14. 4. 2023 KOSMICKÉ ODPOLEDNE

14. 4. 2023 KOSMICKÉ ODPOLEDNE

14. 4. 2023 KOSMICKÉ ODPOLEDNE

 

Mobilní planetárium ve školní družině

V pátek 14. 4. 2023 se naše školní družina proměnila v planetárium. Velký zážitkový stan se během dopoledne i odpoledne hemžil dětmi, které měly možnost vidět vesmír přímo na dosah ruky. Během programu jsme viděli video o vesmíru, odpověděli jsme na otázky z kvízu a stali se měsíci i planetami obíhající kolem slunce. Vše bylo doplněno o skládání puzzle, stavbou raket ze stavebnic a krátkými pracovními listy, kde si zábavnou formou děti své získané vědomosti prověřily. Vesmírný den ve družině byl akční a plný vesmírných informací a poznatků.

Datum vložení: 14. 4. 2023 15:25
Datum poslední aktualizace: 18. 4. 2023 11:28
Autor: Astrid Veselá
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování