Skuteč
foto
foto

13. 10. 2023 SKLENĚNÁ KVĚTINA

13. 10. 2023 SKLENĚNÁ KVĚTINA

Skleněná květina

13. 10. 2023

Po delším čase nás opět navštívila paní Marcela Růžičková z Liberce, která nám představila své sklářské řemeslo. Věnuje se výrobě skleněných šperků
a květin. Během dopoledne i odpoledne měli možnost žáci vyzkoušet své návrhářské dovednosti a vytvořit si svoji květinu, podle vlastních barevných představ. Dílna byla doplněna o názornou ukázku práce s kahanem a povídáním o výrobě skla a řemeslné práci.

Každý odcházel s květinou, někdo i navíc s malou skleněnou drobností v podobě naušnic nebo kousku přírody ze skla, aby tím udělal radost i někomu blízkému.


 


 

Datum vložení: 13. 10. 2023 15:50
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2023 9:41
Autor: Astrid Veselá
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování