Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Kroužek ČJ - 9. třída

Tento kroužek je určen pouze žákům 9. tříd, kteří se hlásí na SŠ. Jedná se o pravidelnou přípravu na testy k přijímacímu řízení, ne doučování. Probíhá od října do dubna, 1x týdně s Mgr. Štěpánem Doležalem a s Mgr. Michaelou Bohatou.
V současné době tato příprava probíhá formou online.

foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování