Skuteč
foto
foto

Přednáška Petra Janečka

Přednáška Petra Janečka

Přednáška Petra Janečka

Na Základní škole Smetanova ve Skutči se žáci devátých tříd a třídy 8. A přesvědčili o tom, jakou sílu má tzv. městská legenda. V přednášce docenta Petra Janečka zazněly některé z příběhů jeho knih Černá sanitka.

Datum vložení: 8. 1. 2024 13:14
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2024 13:16
Autor: Mgr. Jaroslav Jelínek
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování