Skuteč
foto
foto

Indiánské války

Indiánské války

z hodiny dějepisu

Během dnešního dějepisu se na své bývalé žáčky přišla podívat jejich oblíbená paní učitelka třídní Zdeňka Sochorová. Právě jsme probírali indiánské války a osmáci vytvářeli fiktivní dopis potomků siouxského náčelníka Sitting Bulla (Sedícího býka) a paní učitelku Sochorovou ihned zapojili do výuky. Nakonec si spolu ještě zazpívali píseň Blízko Little Big Hornu a  pak už jen zapózovali na fotografii, která jim vždycky bude tento moment připomínat. 

Datum vložení: 3. 4. 2023 14:36
Datum poslední aktualizace: 3. 4. 2023 14:46
Autor: Mgr. Jaroslav Jelínek
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování