Skuteč
foto
foto

dějepis

dějepis

...,že nevíte, kdo to byl Rasputin, kdy bylo zrušeno nevolnictví a jak dlouhá je Transsibiřská magistrála? No vidíte a osmáci to vědí, právě totiž vytvořili nový dokumentární film o carském Rusku. Na fotografii si můžete prohlédnout připravené scénáře.

Datum vložení: 21. 3. 2023 13:50
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2023 13:53
Autor: Mgr. Jaroslav Jelínek
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování