Skuteč
foto
foto

Poděkování + přání

Poděkování + přání

Poděkování + přání

Děkuji všem žákům za květiny, anebo dárečky. Též děkuji všem rodičům za skvělou spolupráci během celého školního roku.

Přeji vám krásné prázdniny a dny plné sluníčka a pohody. 

V září na viděnou. 

Datum vložení: 30. 6. 2022 21:01
Datum poslední aktualizace: 30. 6. 2022 21:05
Autor: Mgr. Helena Pavlišová
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování