Skuteč
foto
foto

Učivo po dobu uzavření školy 4.B

Učivo po dobu uzavření školy 4.B

Český jazyk - byla zadána konkrétní cvičení v pracovních sešitech (Šípek, Šašek). Uč. str. 95(str.113), skloňování podstatných jmen rodu mužského - procvičování koncovek podstatných jmen online ( Školákov, Procvičování online, Umime česky,..) Matematika - zadaná cvičení v pracovním sešitě (Hravá matematika), Uč. II, str. 46 - 59, zadaný list z geometrie Angličtina - opakování a dokončení 8.lekce, Uč.str.38 - 41, slovní zásoba, napsat slovíčka 9.lekce, pracovní sešit - zadaná cvičení str.40 - 41 Vlastivěda - Uč. str. 30 - 33, opakování, práce s mapou Přírodověda - Uč. str. 50 - 52, 53 - 61 Hudební výchova - B. Smetana - Má vlast - Vltava S pozdravem Š. Burešová

Datum vložení: 11. 3. 2020 14:05
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2021 14:05
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování