Skuteč
foto
foto

Kryštof Kolumbus objevuje Ameriku.

Kryštof Kolumbus objevuje Ameriku.

Janovského rodáka není nutno představovat. Už malé děti se ve škole učí, že objevil Ameriku. No, objevil úplně ne, Amerika existovala dávno před ním, ale objevil ji pro Evropany. A ti ji pak pěkně vyloupili a vydrancovali, zkrátka využili ve svůj prospěch. Tak už to v dějinách chodí.

Cest do "Indie" (Ameriky) uskutečnil Kolumbus hned několik. Nejdůležitější ale byla hned ta první, objevná.  V srpnu vypluly tři karavely ze španělského přístavu a 12. října už  stál na americké půdě. (To ale Kryštof nikdy nezjistil.) A co útrap a nástrah a dobrodružství cestou zažil! Tak právě nad tím dumaly obě sedmé třídy. 

Datum vložení: 23. 5. 2023 20:40
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2023 20:52
Autor: Mgr. Michaela Bohatá
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování