Skuteč
foto
foto

Jak sedmáci zkoušeli psát spřežkovým pravopisem

Jak sedmáci zkoušeli psát spřežkovým pravopisem

Během dnešní hodiny opět nezbývalo, než poděkovat Janu Husovi za to, jak nám ulehčil pravopis češtiny.

O tom, že český jazyk je na osvojení jedním z nejtěžších jazyků, nemůže být sporu. A to nám Jan Hus ještě pomohl tak, že zjednodušil pravopis. Dneska nám vlastně zbylo jediné podivné písmenko, které vypadá jako dvě písmena dohromady. Ch. Ale dříve se to takovýmito spřežkami v českém pravopise jenom hemžilo. Pokud se ale podíváte na fotografie vidíte, že sedmáci by si i s tímto hravě poradili. 

Datum vložení: 23. 5. 2023 19:01
Datum poslední aktualizace: 23. 5. 2023 19:15
Autor: Mgr. Michaela Bohatá
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování