Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Projekt z fyziky - O počasí kolem nás

V minulých měsících jsme na počítačích vytvářeli prezentace na téma počasí.

V minulých měsících jsme na počítačích vytvářeli prezentace na téma počasí.

Jednotlivé dvojice zpracovávaly části jako jsou vrstvy atmosféry, meteorologické stanice, srážky, duhu, vítr, oblačnost, polární záři ale  také  skleníkový efekt a znečisťování ovzduší.

 Všichni pak svou prezentaci zajímavým způsobem představili  v hodinách fyziky svým spolužákům.

 

Datum vložení: 25. 2. 2022 10:30
Datum poslední aktualizace: 25. 2. 2022 10:46
Autor: Mgr. Iva Dočkalová
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování