Skuteč
foto
foto

Učivo po dobu uzavření školy

Procvičovat Český jazyk - vzory, hlavně rodu mužského, vzor pán -koncovky, děti mají úkoly do neděle.

Procvičovat Český jazyk - vzory, hlavně rodu mužského, vzor pán -koncovky, děti mají úkoly do neděle. Procvičujeme vyjmenovaná slova, slovní druhy, podstatná jména. ZELENÁ PÍSANKA - ŠÍPEK str.47/cv.41,42, str.48/cv.44,45 Matematika - procvičování násobilky, sčítání, odčítání, dělení, násobení - modrá matematika str.53,54,55,56. Geometrie - procvičovat obvody čtverce, trojúhelníku, obdélníku a rýsování. Anglický jazyk - procvičování slovíček 8. lekce i psaní, pracovní sešit str.41/cv.10, slovíčka 9. lekce do slovníku. S pozdravem S. Čápová

Datum vložení: 11. 3. 2020 13:55
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2021 13:55
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování