Skuteč
foto
foto

Sportovní den na 1. stupni

2. místo ve štafetě

Poslední červnový týden jsme zahájili ve sportovním duchu - pro žáky 1. stupně byl připraven sportovní den. Soutěžilo se ve dvojicích v několika disciplínách (hod na cíl, hod do dálky, střelba na terč, skákání přes švihadlo, skok z místa, 50 m běh a běh mezi překážkami.

Sluníčko hřálo až moc, ale pro děti byl připraven odpočinek ve stínu a dostatek vody na osvěžení. Sportovní den se velmi vydařil, zúčastnili se ho téměř všichni žáci 1. stupně. Naše třída vyhrála stříbrnou medaily ve štafetě.

Datum vložení: 26. 6. 2023 22:04
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2023 22:12
Autor: Mgr. Iva Havlíková
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování