Skuteč
foto
foto

Poznávací zájezd do Bolešína

Pohled na penzion U Šikulů...vyrážíme na výlet.

Krásně strávený týden na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje

Celý týden jsme si výborně užili, viděli jsme spoustu krásných míst, vyřádili jsme se s kamarády, počasí nám přálo, paní kuchařky nám také dopřávaly a to vše originálním humorem zastřešoval pan domácí Šikula. Děkujeme.

Datum vložení: 19. 6. 2023 23:13
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2023 23:48
Autor: Mgr. Iva Havlíková
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování