Skuteč
foto
foto

Exkurze do záchranné stanice Pasíčka

Záchranná stanice Pasíčka

Ve středu 13. září 2023 jsme se se spolužáky z 6. A vypravili do záchranné stanice v Pasíčkách, abychom získali nové informace o životě netopýrů a uvědomili si, že není správné se netopýrů bát nebo jim dokonce ubližovat.

Dále jsme se s paní průvodkyní prošli po záchranné stanici a dozvěděli jsme se pár informací o každém zvířátku - např. proč bylo do záchranné stanice umístěno, jaké má zranění a zda je nějaká šance, že bude moci být dané zvířátko zase vypušťěno do volné přírody. 

Datum vložení: 13. 9. 2023 15:26
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2023 11:47
Autor: Mgr. Iva Havlíková
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování