Skuteč
foto
foto

ŠVP Bolešín, den 5.

ŠVP Bolešín, den 5.

A je tu poslední den.
Ještě si hrajeme...
Poslední stránka v deníčku. Rozdání cen a diplomů.
Poslední oběd.
Balíme a hurá domů!
Rodičům děkujeme za spolupráci a sponzorské dary pro děti. Co se nezužitkovalo, dostanou děti jako odměnu k vysvědčení.

Datum vložení: 17. 6. 2023 21:50
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2023 21:54
Autor: Mgr. Gabriela Skalová
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování