Skuteč
foto
foto

Rodinná výchova

Rodinná výchova

Pravidla dialogu

V hodině RV jsme si vyzkoušeli aktivitu, kdy čtveřice žáků měla držet jednu tužku a všichni společně jsme měli nakreslit dům, stromy, psa a jeho boudu. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, jenže my jsme spolu nemohli komunikovat a ani jiným způsobem se dorozumívat. Jak se nám to podařilo? VIZ Foto

Datum vložení: 9. 4. 2024 20:04
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2024 20:07
Autor: Mgr. Iva Dočkalová
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování