Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
v pondělí 25.5. se děti, které jsou přihlášeny do školy, sejdou před hlavním vchodem v 8.05-8.10.

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5. se děti, které jsou přihlášeny do školy, sejdou před hlavním vchodem v 8.05-8.10. 

Prosím, dodržte čas! Žáky si vyzvednu před školou, do budovy samostatně vstupovat nesmí!

Věci s sebou:

-čestné prohlášení, roušku, svačinu, pití, všechny učebnice, pracovní sešity, poznámkové sešity a psací potřeby

/sešity, do kterých jste nezačali psát, si ponechte doma/

Děti, které do školy nenastupují, budou pracovat dále podle pokynů na webových stránkách!

Zadávané učivo a domácí práce tedy pro děti, které se zúčastní klasické výuky, neplatí!

Děkuji rodičům za spolupráci a těším se s dětmi na společné setkání!

V případě dotazů mě kontaktujte!

Kosařová

Datum vložení: 21. 5. 2020 13:25
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2021 13:25
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování