Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

5.A - Mgr. Soňa Čápová

Rozvrh třídy

  1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina 7. hodina
Pondělí TV TV ČJL M AJ    
Úterý ČJL VL M   PV VV
Středa ČJL M AJ ČJL      
Čtvrtek ČJL AJ VL   TV INF
Pátek ČJL M AJ HV ČJL    
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování