Skuteč
foto
foto

OPAKOVÁNÍ - PŘÍRODOVĚDA

ODKAZY NA STRÁNKY, KDE LZE PROCVIČOVAT UČIVO

wordwall - houby, rostliny, živočichové

https://wordwall.net/cs-cz/community/houby

https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bda-4-t%C5%99%C3%ADda-rostliny

https://wordwall.net/cs/resource/15681815/%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9-kv%C3%ADz

 

koloběh vody

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

https://www.youtube.com/watch?v=BtF6yW1e-xQ&t=687s

 

Živá příroda 

https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/prirodoveda-vlastiveda?stranka=2&tema=ziva-priroda&stupen=1-stupen-zs

 

 

Datum vložení: 25. 10. 2023 15:14
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2024 15:06
Autor: Mgr. Marie Adámková
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování