Skuteč
foto
foto

OPAKOVÁNÍ - MATEMATIKA

ODKAZY NA STRÁNKY, KDE LZE PROCVIČOVAT UČIVO

wordwall - písemné dělení 
https://wordwall.net/cs-cz/community/p%C3%ADsemn%C3%A9-d%C4%9Blen%C3%AD-jednocifern%C3%BDm

wordwall - obor čísel do 10 000
https://wordwall.net/cs-cz/community/%C4%8D%C3%ADsla-do-10-000

ŠKOLAKOV 
 https://skolakov.eu/matematika-4-trida

UMÍME MATIKU

https://www.umimematiku.cz/cviceni-pisemne-deleni-jednocifernym

UMIME MATIKU - práce s daty - grafy, tabulky

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-kolacove-grafy-1

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-kolacove-grafy-2

 

Datum vložení: 25. 10. 2023 15:05
Datum poslední aktualizace: 30. 1. 2024 11:54
Autor: Mgr. Marie Adámková
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování