Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Důvody založení eŽK

Vážení rodiče,
tento výukový systém slouží ke komunikaci mezi učiteli, žáky a Vámi. Prostřednictvím zpráv obdrží žáci potřebné informace k distanční výuce. Také zde budou zadávány domácí úkoly a jiné aktivity žákům.

Vážení rodiče,

tento výukový systém slouží ke komunikaci mezi učiteli, žáky a Vámi. Prostřednictvím zpráv obdrží žáci potřebné informace k distanční výuce. Také zde budou zadávány domácí úkoly a jiné aktivity žákům.

Rádi bychom také umožnili žákům online výuku (Skype), na které se domluvíte s paní učitelkou. Pokud to půjde, časy online vstupů se přizpůsobí tomu, jak budou žáci připojeni na internetu.

Skype je neplacená aplikace, kterou nemusíte stahovat do PC. Postup, jak se připojit, dostanete každý do zprávy v eŽK.

Datum vložení: 13. 10. 2020 17:09
Datum poslední aktualizace: 8. 1. 2021 17:09
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování