Skuteč
foto
foto

Mikuláš, čerti a andělé

Mikuláš, čerti a andělé 1

Druháčci stihli vyplnit svou listinu hříchů a pochval, zarecitovat sborově básničku, a to by v tom byl čert, kdyby nedostali od andělů nadílku. Nejodvážnější se s Mikulášem a jeho družinou i vyfotili.

Datum vložení: 5. 12. 2022 23:31
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2023 8:17
Autor: Mgr. Pavlína Kreheĺová
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování