Skuteč
foto
foto

Betlémy v muzeu i ve třídě

Betlémy v muzeu a ve třídě 1

O vánočních zvycích a tradici stavění betlémů jsme si povídali v Muzeu, obdivovali jsme kresby Josefa Lady a ve třídě jsme společně poskládali betlém z kartonu s jeho obrázky z Hrusic.

Datum vložení: 21. 12. 2022 23:41
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2023 8:17
Autor: Mgr. Pavlína Kreheĺová
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování