Skuteč
foto
foto

21. 4. 2023 DEN ZEMĚ

21. 4. 2023 DEN ZEMĚ

21. 4. 2023 DEN ZEMĚ

Den Země ve školní družině

V období kolem 22. dubna, kdy slavíme Den Země, se v naší družině zabýváme a zajímáme o naši planetu. Jak ji chránit, jak se k ní chovat, co dělat, aby zůstala dlouho dobrým místem k životu. Povídáme si, jak mi sami můžeme Zemi udržet čistou a zdravou a zda se nám daří dělat věci, které naší planetě prospívají – třídíme odpad, šetříme vodou, chodíme více pěšky nebo jezdíme na kole. Na důkaz našeho odhodlání přírodu chránit a dělat ji kolem sebe hezčí, osadili jsme květináče na oknech školy květinami a zasadili jsme strom. Třešeň, která má ukázat, že nám žákům ZŠ Smetanova na čistém a zdravém životním prostředí velmi záleží.

Datum vložení: 21. 4. 2023 15:22
Datum poslední aktualizace: 26. 4. 2023 9:36
Autor: Astrid Veselá
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování