Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce

Když jarní květy září a slunce
náhle plá, tak příroda svou
náruč každému otvírá.

Krásné Velikonoce,
hodně sluníčka a
bohatou pomlázku
přeje kolektiv školní družiny

Veselé Velikonoce

Datum vložení: 8. 4. 2022 15:03
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2022 15:10
Autor: Astrid Veselá
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování