Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

ZÁPIS DO 1. TŘÍD 1

Ve středu 6.4. od 13-18h. bude probíhat zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023.Bližší informace viz. níže

 

Zápis formou přímé účasti dětí a rodičů ve škole

 • Zápis se uskuteční ve středu 6. dubna 2022 v čase 13-18 hod, náhradní termín 27. dubna 2022 ve stejném čase.
 • K zápisu se dostaví děti narozené v termínu 1.9.2015 až 31.8.2016 a děti, které získaly odklad povinné školní docházky.
 • Zákonný zástupce dítěte předloží rodný list zapisovaného žáka.
 • Zápis se skládá z části formální, rozhovoru s dítětem a konání činností zaměřených k orientačnímu posouzení školní připravenosti dítěte na školní docházku.
 • Orientační činnosti jsou zaměřené zejména na rozlišování tvarů, barev, pojmenování činností, určení počtu, na slovní zásobu, jednoduché rozlišování v oblasti přírody, reprodukci textu, výslovnost.
 • Délka všech činností u zápisu je v rozmezí do 20 minut.
 • Při formální části zápisu zákonný zástupce předá škole vyplněný formulář „Žádost“, ve které přihlašuje dítě k zápisu k povinné školní docházce. Dále zákonný zástupce předloží vyplněný „Zápisový lístek“.
 • Výsledky zápisu žáka k povinné školní docházce budou oznámeny zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (číslem jednacím) na webových stránkách školy www.zs-smetanova.cz  po ukončení zápisu, tj. 27. 4. 2022 po 18 hod.

 

Odklad povinné školní docházky

 • Také k odkladu se dostaví se zákonným zástupcem dítě, u kterého je požadován odklad.
 • V případě žádosti o odložení začátku povinné školní docházky o jeden rok vyplní zákonný zástupce ve škole „Žádost o odklad“ a předloží dvě doporučující vyjádření:
 1. zpráva z ped. psych. poradny  nebo SPC
 2. zpráva od odborného lékaře
 • Tato doporučení jsou vhodná mít vyřízena v den zápisu. Pokud tato doporučení nebudou dodána v den zápisu, postupuje škola podle správního řádu, tj. řízení o odkladu se přeruší.

Před zápisem

 • V průběhu března, a to 15. a 17. března 2022 budete mít možnost navštívit prostory naší školy včetně dopolední výuky na 1. stupni v čase od 8 do 16 hod.
 • V případě Vašeho zájmu o tuto návštěvu naší školy, kontaktujte vedení školy telefonicky nebo emailem.
 • Po dohodě s vedením mateřských škol budou mít možnost děti podívat se do naší školy.

 

Kritéria přijetí

 • Kritéria přijetí:
 • spádovost stanovená zřizovatelem (podle trvalého bydliště)
 • okolní obce bez školy
 • starší sourozenec ve škole
 • ostatní (losování do naplnění kapacity)
Datum vložení: 18. 3. 2022 12:32
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2022 13:05
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování