Skuteč
foto
foto

ZÁPIS 2023/2024

ZÁPIS 2023/2024 1

Milí rodiče,
děkujeme za Vaši účast na včerejším zápisu žáků do 1. ročníku. Vaši přízně si velice vážíme.
Díky Vaší podpoře budeme otevírat dvě první třídy.

Oficiální výsledky budou zveřejněny  12. dubna 2023 po 12. hodině. Výsledky budou zveřejněny pod kódem, který jste obdrželi u zápisu.

V průběhu měsíce května se uskuteční informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy, kde do dozvíte bližší informace k organizaci vyučování v 1. třídách.

Děkujeme.

Vedení školy

Datum vložení: 6. 4. 2023 9:02
Datum poslední aktualizace: 12. 4. 2023 10:43
Autor: Mgr. Ludmila Drobná
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování