Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Zahájení výuky pro žáky 1.+2.tříd, ostatní žáci pokračují v distanční výuce

Od středy 18.11.2020 bude opět zahájena výuka žáků 1.+2. tříd.
Výuka bude probíhat v jednotlivých třídách a pohyb žáků se bude organizovat tak, aby nedocházelo k většímu kontaktu s ostatními žáky jiných tříd.

Od středy 18.11.2020 bude opět zahájena výuka žáků 1.+2. tříd.

Výuka bude probíhat v jednotlivých třídách a pohyb žáků se bude organizovat tak, aby nedocházelo k většímu kontaktu s ostatními žáky jiných tříd.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Pro tyto žáky je zajištěna i školní družina ( již od středy ráno). Pokud někdo z těchto žáků není do školní družiny přihlášen, může tak učinit, poplatek za 1 měsíc/100Kč. Tato výjimka bude platit do té doby, než do školy přijdou jiné ročníky.

Vstup do školy bude pouze ze dvora, kde žáci vyčkají na příchod paní učitelky a vstoupí do budovy s rouškou.

  • 1. třída vchod dvorem: 7:50-7:55
  • 2.A - vchod dvorem: 7:55-8:00
  • 2.B - vchod dvorem: 8:00-8:05
Datum vložení: 13. 11. 2020 16:10
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2021 16:11
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování