Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Vážení rodiče a žáci

Vážení rodiče a žáci 1

Vážení rodiče a žáci,
reagujeme na Vaše podněty a přání. V některých třídách přidáváme online hodiny pro lepší zvládnutí daného učiva.

Vážení rodiče a žáci,

reagujeme na Vaše podněty a přání. V některých třídách přidáváme online hodiny pro lepší zvládnutí daného učiva.

Dále bychom Vás chtěli požádat o to, aby se na tyto online hodiny připojovali pouze žáci dané skupiny( ne ostatní uživatelé), neboť dochází k nekvalitnímu signálu připojení. Abychom zkvalitnili distanční výuku, připomínáme v příloze základní pravidla chování v online hodinách.

Také Vás chceme informovat o tom, že máme stále připravené notebooky k zapůjčení.

Pokud se vyskytnou jakékoliv problémy, nebojte se nás kontaktovat telefonicky či e-mailem. Děkujeme Vám všem za spolupráci v této nelehké době.

vedení školy

Datum vložení: 5. 11. 2020 16:08
Datum poslední aktualizace: 7. 2. 2021 20:16
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování