Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Vánoční přání

Vánoční přání 1

Varhany z kostela
Čas zrození, zvuk proniká chrámovým oválem,
někdo si posvítí loučí, jiný zas křišťálem.
I páni, kteří uléhají do sítě zlatých pavučin,
klaní se Králi z jesliček za hrdinský jeho čin.

Varhany z kostela

Čas zrození, zvuk proniká chrámovým oválem,

někdo si posvítí loučí, jiný zas křišťálem.

I páni, kteří uléhají do sítě zlatých pavučin,

klaní se Králi z jesliček za hrdinský jeho čin.   (Mgr. Radek Mihulka, Veršůvanky)

Vážení a milí rodiče, zákonní zástupci našich žáků

Ke konci se chýlí rok 2020, rok plný změn, nečekaných problémů a výzev, rok, který nám všem přinesl více starostí a osobních i profesních bolestí. Hledat pozitiva za uplynulé období bude těžké. Proto bych Vám chtěl alespoň touto formou vyjádřit poděkování za dosavadní spolupráci při naplňování vzdělávacích potřeb našich žáků, za Vaši vytrvalost a pochopení. Leckdy to bylo velmi složité.

Užijme si proto všichni nadcházející vánoční období tak, jak jsme zvyklí, vyžeňme zlobu
a nesnášenlivost z našich domovů a pusťme do našich srdcí mír a klid.

Přeji Vám všem pohodu, zdraví, štěstí a klid, aby se Vánoce staly tím nejkrásnějším obdobím tohoto roku.

Váš Mgr. Leoš Lukaštík, ředitel školy

K přání se připojují zároveň všichni zaměstnanci školy.

Datum vložení: 18. 12. 2020 16:15
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2021 17:02
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování