Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Stanovisko školy k současné situaci ve školství

Stanovisko školy k současné situaci ve školství 1

Vážení rodiče
Současná situace klade obrovské nároky zejména na duševní pohodu a tím i zdraví nás všech, zaměstnanců školy, rodičů i žáků.

Dennodenní stres, nervozita, nejistota apod. nepřispívají k tomu, abychom mohli v pohodě žít a pracovat. Nám zaměstnancům školy se v záplavě nejrůznějších nařízení, příkazů, žádostí, dotazů, doporučení apod. pracuje opravdu těžko a dokonce mohu konstatovat, že učení přestává dávat smysl.

Chápeme, že se řadě z vás nelíbí způsob, jak je současná koronavirová krize řešena, a to zejména ve vztahu ke vzdělávání žáků. Podobné či stejné názory má i řada z nás. Jsme si také vědomi vašich připomínek, námitek i stížností. Našim cílem není žáky stresovat, ubližovat jim či odpírat vzdělání. Právě naopak. Jménem svým i zaměstnanců školy vás prosím, neklaďte nám za vinu současnou situaci. O platnosti vládních nařízení může rozhodnout pouze a jedině soud. Do jeho pravomocného rozhodnutí platí platnost těchto nařízení a my jako škola je musíme dodržovat.

Snažíme se vlastními kroky co nejvíce minimalizovat dopady platných nařízení. Povolili jsme přítomnost rodičů při testování žáků ve škole, případně jim s testem pomoci.

Snažíme se vás co nejvíce o současné situaci ve školství a naší škole přiměřeně informovat a zároveň odpovídat na dotazy. Někdy je však obtížné ne-li nemožné na vše reagovat.

Doufáme, že se v blízké budoucnosti dočkáme vyučování tak, jak jsme zvyklí, tj. bez žádného omezování.

Děkujeme za pochopení

Datum vložení: 9. 4. 2021 13:48
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 13:53
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování