Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Provoz školy od 30.11.2020

Vážení rodiče a žáci,
podle rozhodnutí vlády opět zahajujeme povinnou prezenční výuku od pondělí 30.11.2020.
Na základě tohoto rozhodnutí je povolena osobní přítomnost žáků 1.stupně, žáků 9. ročníků a žáků 6.- 8. ročníků tzv. v režimu rotační výuky.

Vážení rodiče a žáci,

podle rozhodnutí vlády opět zahajujeme povinnou prezenční výuku od pondělí 30.11.2020.

Na základě tohoto rozhodnutí je povolena osobní přítomnost žáků 1.stupně, žáků 9. ročníků a žáků 6.- 8. ročníků tzv. v režimu rotační výuky.

Rozpis výuky:

30.11. nastoupí celý 1. stupeň, 9. A+B, 6.A+7.A+8.A 

7.12.  nastoupí celý 1. stupeň, 9. A+B, 6.B+7.B+8.B

14.12. nastoupí celý 1. stupeň, 9.A+B, 6.A+7.A+8.A

21.12. nastoupí celý 1.stupeň, 9.A+B, 6.B+7.B+ 8.B

 

V distanční výuce doma se učí online nepřítomné třídy podle předepsaného rozvrhu.(viz. rozvrh třídy na webových stránkách školy).

V prezenční výuce ve třídě se učí žáci podle rozvrhu, který je zveřejněn na eŽK.

Předmět TV- bude nahrazen jinými předměty a v předmětu HV- se bude vyučovat pouze teorie a poslech. Skupiny žáků nemůžeme vytvářet, každá třída se učí samostatně.

 

Vstup do školy bude opět organizovaný:

  • 6.AB+7.AB+8.AB - hlavní vchod: 7:45-7:50
  • 9.A+9.B - hlavní vchod: 7:50-7:55
  • 5.A+5.B - hlavní vchod: 7:55-8:00
  • 4.A+4.B - hlavní vchod: 8:00-8:05
  • 3.A+3.B - hlavní vchod: 8:05-8:10
  • 1. třída - vchod dvorem: 7:50-7:55
  • 2.A - vchod dvorem: 7:55-8:00
  • 2.B - vchod dvorem: 8:00-8:05

Podle pokynů MŠMT:

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách ( kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani nijak neprolínají)

Budeme dodržovat doporučené větrání tříd i během vyučovacích hodin

Budeme se snažit během dne zařadit krátké procházky nebo pobyt venku

Bude omezen kontakt mezi žáky jiných tříd

Pravidelně budeme provádět dezinfekci prostor a budeme dbát na časté mytí rukou dezinfekčním mýdlem

Provoz školní družiny je od 6:00-16:00. 

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat mailem či telefonem.(731557434)

Těšíme se společně na žáky i na spolupráci s Vámi.

Vedení školy                                                                                                                

Datum vložení: 25. 11. 2020 16:12
Datum poslední aktualizace: 11. 1. 2021 16:14
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování