Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Projektový den“ Voda a její vlastnosti“

Projektový den“ Voda a její vlastnosti“

Vybraní žáci osmého ročníku se v pátek 22. dubna zúčastnili projektového dne na téma: „Voda a její vlastnosti“. Celý projekt se uskutečnil ve spolupráci s Ing. Jakubem Návesníkem, Ph. D. ze SPŠCH Pardubice. Ten žáky v průběhu projektu seznamoval s novými metodami práce v terénu i v laboratoři.

Náplní projektu byl sběr vzorků vody v dané lokalitě a určení několika vlastností této vody různými metodami a s využitím různých pomůcek. Přímo v místě odběru vzorků žáci určovali teplotu vzduchu a teplotu vody ať už lihovými teploměry nebo pomocí elektronických čidel. Následovalo orientační i přesnější určení hodnoty pH použitím různých typů pH papírků, množství rozpuštěného kyslíku (zde pouze pomocí elektronického čidla) a zákal vody.

 Po návratu do školní laboratoře následovalo určování vodivosti (konduktivity), určení přítomnosti dusičnanů a na závěr pak mikroskopické ověření přítomnosti živých organismů.

      Postřehy z jednotlivých pracovních skupin:

dověděli jsme se spoustu nových informací o tom, co všechno je možné o vodě zjistit, jak se pracuje s vodou; nejvíce nás bavila práce s mikroskopem; jediná nevýhoda – ne moc příjemné počasí při získávání vzorků.

byli jsme rádi, že jsme si mohli jako tým zkusit samostatnou práci; také jsme se dostali k pomůckám, které nejsou normálně přístupné; děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.

nejvíce nás bavila část venku, protože jsme se u toho hodně nasmáli (např. měření vody teploměrem); dost nás také zaujalo, a možná i vyděsilo, když jsme ve vodě našli mikroorganismy; celému projektovému dni dáváme 10 bodů z 10!

bylo to sice na nás moc odborné, ale zajímavé a naučné; práce v terénu, ta předčila svou náročností naše očekávání (zejména při získávání vzorků); doufáme, že pro nás ještě nějaký projektový den (třeba s jinou tématikou) připravíte, děkujeme!

 

Datum vložení: 25. 4. 2022 15:49
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2022 15:51
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování