Skuteč
foto
foto

Projektové dny- Ležáky

Projektové dny- Ležáky

Dne 24. června 2022 tomu bude právě 80 let, kdy byla vypálena osada Ležáky. Někteří z ležáckých obyvatel se totiž zapojili do protinacistického odboje a v Ležákách ukrývali vysílačku Libuši, která byla spojením mezi Protektorátem Čechy a Morava a našimi spojenci v zahraničí.

A právě proto dnes začal na naší škole projekt Ležáky. Starší žáci, konkrétně 8 dívek a 4 chlapci z osmých tříd, si pro své mladší kamarády připravili hodinu, během níž jim zajímavě popsali, co vedlo k tomu, že byla vypálena ležácká osada. Pro osmáky to nebyl úplně snadný úkol. Nejenže museli danou tematiku přizpůsobit věku a znalostem posluchačů (od druháčků až po páťáky), ale také si museli dost informací sami načíst a nastudovat, protože ve škole ještě danou učební látku neprobírali. Spolupráce ale fungovala výborně. Osmáci byli skvělými učiteli a měli učenlivé a zvídavé žáčky. Prezentace a fotografie byly doplňovány diskuzí, do které se zapojili téměř všichni. Na závěr měli „učitelé“ pro své žáky připravený úkol. Zkusit se vžít do role fotografa a do předem připravených negativů nakreslit černobílou fotografii vypálených Ležáků.
Zítra bude projekt pokračovat přímo na Ležákách.

Datum vložení: 13. 6. 2022 15:43
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2022 13:55
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování