Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Pololetní vysvědčení-28. ledna 2021

Pololetní vysvědčení-28. ledna 2021 1

Vážení rodiče a žáci naší školy,
vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování vydalo MŠMT pokyn k vydávání výpisu z vysvědčení.

Vážení rodiče a žáci naší školy,

vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků na vyučování vydalo MŠMT pokyn k vydávání výpisu z vysvědčení.

Žákům, kteří se osobně účastní vyučování (1.+2. třídy) , bude výpis z vysvědčení slavnostně předán ve čtvrtek 28. ledna 2021.

Ostatním žákům a zákonným zástupcům škola sdělí obsah výpisu z vysvědčení zpřístupněním do systému eŽK  (1.pololetí) 28. ledna 2021.Výpis z vysvědčení v papírové podobě škola předá žákům první den, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.          

Děkujeme za pochopení (změna vyhrazena), vedení školy 

Datum vložení: 19. 1. 2021 18:36
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2021 10:13
Autor: admin prevod
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování