Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Otevření školní družiny pro vybrané profese určené Ministerstvem zdravotnictví

Otevření školní družiny pro vybrané profese určené Ministerstvem zdravotnictví 1

Vážení rodiče, od 12.dubna 2021 zajistíme péči pro žáky, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese. Bude jim umožněna online výuka. Žáci si přinesou potřebné vybavení k výuce.
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte!
Shrnutí:

Žáci 1.-3.tříd - v týdnu od 12.4.-16.4. -  ve školní družině s připojením k online výuce od 6-16h.
                       - v týdnu od 19.4.-23.4. - běžná prezenční výuka
Žáci 4.-5.tříd - v týdnu od 12.4.-16.4. - běžná prezenční výuka
                       - v týdnu od 19.4.-23.4. - ve školní družině s připojením k online výuce od 6-16h.

 § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
- o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
- o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
- o zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- o příslušníci ozbrojených sil,
- o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,
-o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- o zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- o zaměstnanci Finanční správy České republiky.
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Datum vložení: 9. 4. 2021 10:56
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 13:51
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování