Skuteč
foto
foto

Spustili jsme pro vás nové webové stránky!

Odpovědi na nejčastější otázky

Na základě dotazů rodičů, shrnujeme následující odpovědi:

1. Žáci se testují SAMI . t.j. dospělá osoba (zaměstnanec školy nebo rodič) pouze přihlíží.
Jedná se o testy typu LEPU- dodavatel ministerstvo zdravotnictví, výrobce Čína s certifikátem.

V případě pozitivního testu je žák izolován (speciální místnost) a vyčká na příchod rodiče, který je o všem informován.

2. Při výuce žák musí používat kryt dýchacích cest, vždy si vyberte jednu z možností:

  • chirurgická rouška (klasická, která se ve škole nosila dříve)
  • nanorouška (doložit certifikaci)
  • dětský respirátor

3. Školní družina bude otevřena pro žáky 1.-3. ročníku od 6:00-16:00 , a to pouze v době, kdy bude realizována výuka těchto ročníků.
4. Rotační výuka znamená, že jeden týden se žáci učí ve škole podle rozvrhu, druhý týden probíhá online výuka. A takto se to střídá až do odvolání.
5. Pokud rodiče nesouhlasí s testováním nebo nošením roušek, žák zůstává doma a vzdělává se formou plnění zadaných úkolů. Zůstává nadále možnost konzultací ve škole po domluvě s učitelem (bez testování).
 

Datum vložení: 8. 4. 2021 10:33
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2021 12:25
Autor: Správce Webu
foto

Historie školy až po současnost

Historie školy až po současnost Podle zápisů v kronice školy vyvstal v roce 1894 požadavek místních občanů na zřízení měšťanské školy chlapecké. Stavba školy byla zahájena roku 1895 v sousedství městského špitálu na místě Šlesingrova domu (továrna na obuv) a slavnostně otevřena na začátku školního roku 1897– 98. Jako chlapecká škola fungovala s menšími organizačními změnami až do roku 1948. V letech 1950 –1963 nesla škola úřední označení osmiletá střední škola a po zavedení devítileté školní docházky od roku 1963 do roku 1980 základní devítiletá škola. V souvislosti s reorganizací školského systému a zavedení desetileté povinné školní docházky má škola od školního roku 1980 – 81 název základní škola ...Pokračování